Techniek en kwaliteit

Techniek en regelgeving (KOMO)

Het is niet voor niets dat we in Nederland een hoge productkwaliteit leveren. Het produceren van KOMO gecertificeerde producten moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen en dit wordt regelmatig door een onafhankelijke partij gecontroleerd. Hout Support is bekend met de laatste techniek en regelgeving en kan u ondersteunen bij KOMO certificering of geschillen over kwaliteit.

KOMO en Interne Kwaliteit Bewaking

Het produceren van KOMO gecertificeerde producten moet aan hoge eisen voldoen. Hout Support is bekend met de laatste techniek en regelgeving en kan u begeleiden op weg naar KOMO certificering. Wij schrijven, al dan niet samen met u, de Interne Kwaliteit Bewaking (IKB) en zorgen voor de implementatie ervan in het bedrijf. 

Onafhankelijke rapportage bij geschillen

Geschillen over productkwaliteit kosten tijd en energie. Daar wil je als organisatie eigenlijk niet mee bezig zijn. Je besteedt de beoordeling liever uit aan een onafhankelijke partij als Hout Support. Wij beschikken over jarenlange ervaring en technische kennis en worden ingezet voor het beoordelen en rapporteren van uw situatie. Wel zo gemakkelijk.

Schaderapporten

Door omstandigheden kunnen producten niet (meer) voldoen aan de eisen van de opdrachtgever. Hout Support kan als onafhankelijke partij schaderapporten opstellen. Met de producteisen in het achterhoofd zoeken wij samen met de betrokken partijen naar een gepaste oplossing.

Hout Support is lid van de Technische Commissie Kozijnen van de NBvT en is gecertificeerd door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NTRO). Toch lekker als je weet dat er kwaliteit geleverd wordt.

Partners waar we mee samenwerken